Reizen het terugkerend thema

Vrijheid versus gebondenheid is het terugkerende thema in het werk van Stan Linssen. Op een licht absurdistisch, humoristische wijze laat hij ons situaties zien waar beide krachten op een gespannen voet met elkaar staan. Waar en hoe we opgegroeid zijn, is onlosmakelijke met ons verbonden, hoe vrij wij ons ook willen voelen. De moderne reiziger weet al wat hij gaat zien en het liefste wil hij alles wat hem thuis dierbaar is mee nemen.  Moderne media  verkleinen onze wereld. We hoeven eigenlijk ons huis meer uit om de wereld te kennen, toch reizen we als nooit tevoren. Wat is dat toch?
Stan bouwt zijn beelden op met plakken klei en hij werkt ze af met engobes en glazuren op een manier dat het lijkt alsof de sculpturen al een heel leven c.q. reis achter zich hebben.